DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG TÍCH HỢP

PR & TRUYỀN THÔNG DOANH NGHIỆP

 • Quan hệ truyền thông & Hoạt động cộng đồng
 • SX Phim ảnh doanh nghiệp
 • Xây dựng uy tín Lãnh đạo & Giải thưởng Doanh Nghiệp
 • CT Nhân viên là Đại sứ & Hoạt động gắn kết
 • Quản lý khủng hoảng

TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU

 • Phát triển sáng tạo, chiến lược & kế hoạch truyền thông
 • Truyền thông thương hiệu
 • Truyền thông mạng xã hội & Tiếp thị kỹ thuật số
 • Tiếp thị ảnh hưởng (KOL, KOC, Đại sứ thương hiệu)
 • Sự chứng thực chất lượng & Sản xuất phim ảnh viral

TỔ CHỨC & QUẢN LÝ SỰ KIỆN

 • Sự kiện & hội nghị doanh nghiệp
 • Sự kiện nội bộ & CT tạo động lực cho nhân viên
 • Triển lãm & Triển lãm thương mại
 • MICE &; Chương trình Incentive
 • Ra mắt sản phẩm & Sự kiện đại chúng

TIẾP THỊ HỖ TRỢ KÊNH BÁN HÀNG

 • NV Chiêu thị & Tư vấn sản phẩm
 • Sự kiện tiêu dùng & kích hoạt thương hiệu
 • CT khách hàng thân thiết, CRM & Khuyến mãi
 • Trưng bày sáng tạo tại cửa hàng & nơi công cộng
 • CT Chấm điểm trưng bày, bán hàng