Tiếp thị bán lẻ &

Tiếp thị thương mại

CHIÊU THỊ TẠI QUẦY & TƯ VẤN SẢN PHẨM

 • Cung cấp NV Chiêu thị tại điểm bán
 • Cung cấp NV tư vấn SP tại quầy
 • CT dùng thử sản phẩm trong cửa hàng
 • CT Đổi quà tặng khuyến mãi

CT MERCHANDISING TẠI CỬA HÀNG

 • Vật phẩm quảng cáo
 • Trang trí ấn tượng tại cửa hàng
 • Trang trí sáng tạo tại nơi công cộng
 • CT Trưng bày (Merchandising)
 • CT Khách hàng bí mật

KÍCH HOẠT THƯƠNG HIỆU & TƯƠNG TÁC VỚI NGƯỜI DÙNG

 • Hoạt động Kích hoạt thương hiệu tại quầy
 • Sự kiện bên trong cửa hàng
 • Trải nghiệm dùng thử sản phẩm
 • Chiến dịch giới thiệu & giáo dục sản phẩm

Chương trình KH Thân thiết và CRM

 • Chương trình ưu đãi bán hàng
 • Khuyến mãi và quà tặng kèm
 • CT Khách hàng thân thiết
 • Chương trình CRM
 • Ưu đãi dành cho điểm bán