Xây dựng thương hiệu bắt đầu từ “Lòng tin” và “Sự chính trực”

Xây dựng thương hiệu bắt đầu từ “Lòng tin” và “Sự chính trực”

Chị Phạm Thị Uyên Châu, CEO Brandidas điều hành công ty với phương châm: Tự định vị mình như cánh tay phải của khách hàng trong hành trình cùng họ xây dựng thương hiệu. Chị đã có buổi trò chuyện với Doanh Nghiệp Việt Nam cách mà doanh nghiệp truyền thông, thương hiệu...
10 XU HƯỚNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN 2017

10 XU HƯỚNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN 2017

10 xu hướng nào sẽ làm mưa làm gió trong ngành công nghiệp tổ chức sự kiện? Với xu thế hội nhập, chắc chắn những xu hướng được phân tích và dự báo dưới đây sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới nghề tổ chức sự kiện tại Việt Nam. 10. Crowd-streaming – Khán giả truyền hình trực...