Xây dựng thương hiệu bắt đầu từ “Lòng tin” và “Sự chính trực”

Xây dựng thương hiệu bắt đầu từ “Lòng tin” và “Sự chính trực”

Chị Phạm Thị Uyên Châu, CEO Brandidas điều hành công ty với phương châm: Tự định vị mình như cánh tay phải của khách hàng trong hành trình cùng họ xây dựng thương hiệu. Chị đã có buổi trò chuyện với Doanh Nghiệp Việt Nam cách mà doanh nghiệp truyền thông, thương hiệu...