Thông báo tuyển dụng tháng 9

Jul 13, 2021

Theo nhu cầu công việc, Brandidas thông báo tuyển dụng 2 vị trí dưới đây:

1. Chức danh: Admin
2. Công việc chính:
-Phụ trách công việc hành chính, quản lý kho hàng, báo cáo thống kê kho
-Hỗ trợ dự án theo yêu cầu
3. Nơi làm việc: Quận 7
4. Công việc:
-Mã ADF: Làm việc toàn thời gian, tuần 6 ngày
-Mã ADP: Làm việc bán thời gian, tuần 6 buổi
5. Yêu cầu:
-Có khả năng làm việc chi tiết, kỹ lưỡng
-Có khả năng quan sát và học hỏi nâng cao kiến thức và kỹ năng mỗi ngày
-Có khả năng làm việc độc lập
-Có thể làm việc ngoài giờ theo yêu cầu

Hồ sơ xin việc và mọi thắc mắc xin gửi về email: contact@brandidasq.com
Lưu ý: vui lòng ghi rõ mã công việc dự tuyển trong hồ sơ xin việc.

Trân trọng,

Verified by MonsterInsights