KHÓI BỤI GÂY HẠI CHO TÓC NHIỀU GẤP 3 LẦN SO VỚI DA

KHÓI BỤI GÂY HẠI CHO TÓC NHIỀU GẤP 3 LẦN SO VỚI DA

Ai cũng biết khói bụi sẽ ảnh hưởng tiêu cực cho sức khỏe nhưng chỉ 1 số ít tin nó cũng gây hại cho tóc và có biện pháp bảo vệ, chăm sóc phù hợp. Trong khi thực tế đã chứng minh, khói bụi gây hại cho tóc nhiều gấp 3 lần da và là nguyên nhân khiến tóc gãy rụng. Khói bụi...