Thương hiệu Kinh Đô ra mắt diện mạo mới

Thương hiệu Kinh Đô ra mắt diện mạo mới

Vừa qua, công ty Mondelez Kinh Đô Việt Nam đã tổ chức sự kiện trực tuyến ra mắt nhận diện thương hiệu mới của Kinh Đô.Việc giới thiệu nhận diện thương hiệu mới cho nhãn hiệu Kinh Đô là một hoạt động chiến lược kể từ khi Tập đoàn toàn cầu Mondelēz (có trụ sở tại Mỹ)...
Verified by MonsterInsights