Thông báo tuyển dụng tháng 9

Thông báo tuyển dụng tháng 9

Theo nhu cầu công việc, Brandidas thông báo tuyển dụng 2 vị trí dưới đây: 1. Chức danh: Admin2. Công việc chính:-Phụ trách công việc hành chính, quản lý kho hàng, báo cáo thống kê kho-Hỗ trợ dự án theo yêu cầu3. Nơi làm việc: Quận 74. Công việc:-Mã ADF: Làm việc toàn...
Tuyển dụng tháng 10

Tuyển dụng tháng 10

Theo nhu câu công việc, Brandidas thông báo tuyển dụng 2 vị trí dưới đây: Content writer – MS: CW01 -Yêu cầu kinh nghiệm trong lĩnh vực PR, content, báo chí: ít nhất 1-2 năm -Tốt nghiệp đại học các ngành: báo chí, marketing, truyền thông, ngôn ngữ hoặc tương tự -Thành...
Chương trình Internship

Chương trình Internship

Brandidas thông báo mở chương trình tiếp nhận thực tập sinh cho năm 2021 với những ngành học dưới đây CommunicationsMarketingPRMultimediaAdmin HR (Nhân sự / Hành chánh văn phòng)Accounting Yêu cầu nhận thực tập: để có thể học hỏi được tốt nhất, thực tập sinh được...
Verified by MonsterInsights