Viewing post categorized under: Blogazine
Sep / 10

KHÓI BỤI GÂY HẠI CHO TÓC NHIỀU GẤP 3 LẦN SO VỚI DA

Kieu Vo Blogazine, Our Daily 0

Ai cũng biết khói bụi sẽ ảnh hưởng tiêu cực cho sức khỏe nhưng chỉ 1 số ít tin nó cũng gây hại cho tóc và có biện pháp bảo vệ, chăm sóc phù hợp. Trong khi thực tế đã chứng minh, khói bụi gây hại cho tóc nhiều gấp 3 lần da và là […]

Read more

Feb / 22

10 XU HƯỚNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN 2017

Kieu Vo Blogazine, Our Daily 0

10 xu hướng nào sẽ làm mưa làm gió trong ngành công nghiệp tổ chức sự kiện? Với xu thế hội nhập, chắc chắn những xu hướng được phân tích và dự báo dưới đây sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới nghề tổ chức sự kiện tại Việt Nam. 10. Crowd-streaming – Khán giả truyền […]

Read more